Om Tigerbrand

Cirkus Tigerbrand gör undersökande och uppsökande teater ur

ett barn- och ungdomsperspektiv. Gruppen bildades 1990.

Den bärande idéen i vårt arbete är att vara i nära kontakt med vår målgrupp under hela arbetsprocessen. Kontakten sker genom research, referensgruppsarbete, provpublik samt uppföljningssamtal med barnen och ungdomarna efter föreställningen. Under arbetet med en uppsättning väcks ofta frågor som är angelägna att utforska vidare. Frågorna uppstår ur en samverkan mellan publikreaktionerna, samhällsutvecklingen och vår arbetsmetod. Centrala teman har varit utanförskap samt att skapa tolerans.

Cirkus Tigerbrand har genom åren spelat mest för högstadiet och gymnasiet, med produktioner som succéerna Trynfäste, Men hallå liksom och En svensk neger. Vi har även spelat klassiker såsom kritikerrosade Andromake eller Ion samt barnteater med Den fantastiska cirkuskossan och En riktig kyss.

Många teatergrupper (och även lärare) tycker att ungdomspubliken är jobbig. Vi har tvärtom sett den publiken som stimulerande och levande samt inte sällan mer rak än den vuxna publiken.

Vi har många gånger erfarit att barn och ungdomar med en jobbig uppväxt eller problem i skolan kan vara den mest engagerade och koncentrerade publiken. Många är de ungdomar som har uttryckt sin uppskattning över att några vuxna har sett dom. Vi har genom våra föreställningar beskrivit deras verklighet och därigenom bekräftat dom. Vi upplever också att många, inte minst unga, tror sig vara ensamma om att känna som de gör, och när de känner igen sig i det som skådespelarna uttrycker har de känt sig oerhört lättade, samt just sedda.

Under de 20 år gruppen har funnits har vi återkommit till det pedagogiska arbetet. Vi har låtit ungdomar skriva kring teman som kärlek, främlingskap, rädsla och tagit del av deras tankar. Det återkommande med vårt arbete har varit de uppföljningssamtal som har varit del av vår metod.

I samband med arbetet med Trynfäste fick vi i uppdrag av Folkhälsoinstitutet att skriva en rapport om ungdomars tankar om sex, kärlek och samlevnad.

Den baserade sig på samtal efter föreställningen samt de frågeställningar som vi även lät ungdomarna skriftligen besvara anonymt.

Vi har blivit anlitade av skolor att schemalagt jobba för ett mer tillåtande klimat i klasser med problem med t ex gängbildning och mobbing.

På Lärarhögskolan i Stockholm har vi hållit en poängbelagd kurs för blivande lärare. Den handlade om grupprocesser och följdes av ett seminarium där vi teoretiskt gick igenom de dramaövningar vi tillämpat samt gav utrymme för frågor och reflektioner. Lärare är ofta verbalt begåvade, men flera kursdeltagare uttryckte sin uppskattning över att ha fått chansen att träna sin förmåga att vara kreativ och uttrycka sig utan ord. De hittade sin självtillit.