Framtiden


Följ med Cirkus Tigerbrand på en spännande resa in i framtiden!


Med den interaktiva teaterföreställningen Framtiden vänder sig Cirkus Tigerbrand till alla unga i hela Sverige med frågan: 

Om du idag skulle få bestämma över framtiden hur blir den då? 

Dagens ungdomsgeneration är den mest välutbildade och mest beresta. De är bäst orienterade i den nya tekniken och är överlägsna vad gäller sociala medier och nya sätt att kommunicera. Ändå visar det sig att det som idag oroar unga mest är framtiden. Att ha någonstans att bo, att lyckas hitta ett jobb, terrorism, klimatförändringar… 
Lyssna på den inspirerande fröken Miriams visioner, bevittna rättegången mot den buffliga Mr Amerika och ta del av Domarens framsynta sätt att koppla ihop underliggande teman om mänskligheten med spännande frågor om det kommande. Spå med hjälp av framtidshjulet och framförallt; var med och formulera riktlinjerna för hur vi tillsammans ska möta morgondagen. Under föreställningen uppstår meningsskiljaktigheter mellan karaktärerna och de bestämmer sig för att ta hjälp av publiken.

Cirkus Tigerbrand har mer än 25 års erfarenhter av undersökande och uppsökande teater ur ett barn- och ungdomsperspektiv.

Spelas för årskurs sju och äldre i hela landet på turné.

Regi och manus: Patrik Franke
I rollerna: Miriam Forsberg, Danny Eriksson och Nadja Franke
Scenografi och kostym: Maria Stiernborg
Med stöd av Stockholms läns landsting